Gastenreglement.

Bestuur, leden en havenmeester van VVW Taxandria heten U van harte welkom in onze mooie en gezellige haven.
Wij lichten U graag in welke regels in deze haven van kracht zijn.
Onze doelstelling is om iedere watersporter een prettig en veilig verblijf in onze haven te kunnen garanderen.
Onderstaande punten dienen door U gerespecteerd en opgevolgd te worden om een en ander te kunnen verwezenlijken.

01. Passanten dienen zich bij aankomst te melden bij de havenmeester, bij afwezigheid volgen zij de instructies die uithangen in het info bord, of bellen de havenmeester op nr.: 0496-279632

02. Voor de verblijftarief in de haven is een dagtarief verschuldigd, dat bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

03. Alle schepen in de haven moeten verplicht verzekerd zijn.

04. De douches en toilette dienen netjes en proper achtergelaten te worden.

05. Bij het in- en uitvaren van de haven dient u een maximumsnelheid van 5 km. per uur aan te houden.

06. Het is ten strengste verboden de boot te poetsen met leidingwater, bij overtreding volgt onver-biddelijk een boete van 50,00 €.

07. Schuren, lassen en slijpen is nadrukkelijk verboden.

08. Bilgewater en vuil water kan geloosd worden in het milieustation d.m.v. muntautomaat.

09. Stroomagregaten mogen allen gebruikt worden tussen 10:00 u. en 18:00 u.

10. Er is een elektriciteit aansluiting van 16 Amp.

11. Radio, televisie, enz. zodanig afstellen dat de buren niet verplicht zijn om mee te genieten.

12. De uiterlijke vertrektijd is 13:00 u., bij langer verblijf dient u de havenmeester dit voor 11:00 u. bekend te maken.

13. Bij het niet naleven van het bovenstaand reglement heeft de havenmeester het recht u de toegang van onze haven te ontzeggen.

14. Hou afval beperkt, volg de richtlijnen van de havenmeester.Lege flessen niet in de vuilzak, maar in de glascontainer brugstraat (200 m.).

15.Verder zijn van toepassing alle gedragingen niet hier vermeld, welke in strijd zijn met de goede zeden en gebruiken,
zoals dit van een goede “watersporter” mag worden verwacht en dan ook als vanzelfsprekend kunnen worden beschouwd.

16. De maximum ligtijd voor passanten is twéé maanden.
Langer verblijven mag enkel met toestemming van de bevoegde personen, die ten allen tijde kunnen vragen aan de passanten om de haven voor een bepaalde duur te verlaten.

17. Mochten er klachten zijn over de accommodatie, douches, elektriciteit, Wi-Fi of een andere Klacht, vul het klachtenformulier in en wij proberen het dan te verhelpen.

Voor verdere inlichtingen staat ons bestuur en de havenmeester ter uwe beschikking.