Reglement (voor passanten)

Bestuur, leden en havenmeester van VVW Taxandria heten U van harte welkom in onze mooie en gezellige haven.
Wij lichten U graag in welke regels in deze haven van kracht zijn.
Onze doelstelling is om iedere watersporter een prettig en veilig verblijf in onze haven te kunnen garanderen.
Onderstaande punten dienen door U gerespecteerd en opgevolgd te worden om een en ander te kunnen verwezenlijken.